நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2018 (தமிழ்)

By | 5th December 2018

தி ஹிந்து, தி எகனாமிக் டைம்ஸ், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியா டுடே, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், தினமணி போன்ற அனைத்து செய்தித்தாள்களிலிருந்து அனைத்து தினசரி நிகழ்வுகளை இங்கு தொகுத்து வழங்குகின்றோம். வெவ்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் அரசாங்க ஊழியர்கள் மூலம் தொகுத்து வழங்கப்படும் தரமான குறிப்புகள் இவை. TNPSC, RRB, Banking, UPSC மற்றும் பிற அனைத்து தேர்வுகளிலும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற இந்த இணைய தளம் உதவும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2018 pdf download
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 31
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 29 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 30
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 27 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 28
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 25 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 26
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 23 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 24
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 21 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 22
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 19 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 20
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 17 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 18
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 15 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 16
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 13 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 14
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 11 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 12
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 09 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 10
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 07 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 08
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 05 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 06
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 03 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 04
நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 01 நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 02

549 total views, 2 views today

Leave a Reply