நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 4, 2018

By | 5th December 2018

1. ‘உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2018’ பட்டத்தை வென்றவர் யார்?

(a) செர்கே கர்ஜாகின்

(b) விஸ்வநாதன் ஆனந்த்

(c) மேக்னஸ் கார்ல்சன்

(d) ஃபேபியானோ கருனா

ANS: (c) மேக்னஸ் கார்ல்சன்

குறிப்பு:

மேக்னஸ் கார்ல்சன் அமெரிக்க எதிர்ப்பாளர் ஃபேபியனோ கருனாவை ஒரு டை பிரேக்கர் நிகழ்வில் தோற்கடித்தார்

685 total views, 1 views today

Leave a Reply