நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 3, 2018

By | 5th December 2018

1. உலகளாவிய வேளாண் மற்றும் உணவு உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம்

(a) கௌஹாத்தி , அசாம்

(b) டார்ஜிலிங், மேற்கு வங்கம்

(c) ராஞ்சி, ஜார்கண்ட்

(d) கட்டாக், ஒடிசா

ANS: (c) ராஞ்சி, ஜார்கண்ட்

936 total views, 1 views today

Leave a Reply