நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2, 2018

By | 4th December 2018

1. இந்தியாவில் ரயில்கள், சரக்குகள், பயணிகள் வருவாய் ஆகியவற்றை நேரடியாக கண்காணிக்கும் வகையில் ரயில்வே அமைச்சர் பியுஷ் கோயல் துவக்கிய இந்திய ரயில்வேயின் மென்பொருள்

(a) eDiary

(b) RailDairy

(c) eDrishti

(d) RailMoney

ANS: (c) eDrishti

1,073 total views, 1 views today

Leave a Reply