அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள்

By | 27th January 2019

 

TNPSC – அரசிலமைப்பின் அட்டவணைகள், பகுதிகள், விதிகள்
1. அரசிலமைப்பின் அட்டவணைகள் (Schedules)
2. அரசிலமைப்பின் பகுதிகள் (Parts)
3. அரசிலமைப்பின் விதிகள் (Articles)

 

TNPSC – அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள்
1. அரசியலமைப்பு வகைகள்
2. அரசியலமைப்பு உருவான வரலாறு
3. இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை 
4. ஒன்றியமும் அதன் ஆட்சிப்பரப்பும் 
5. குடியுரிமை 
6. அடிப்படை உரிமைகள்
7. நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் 
8. அடிப்படைக் கடமைகள்
9. மத்திய நிர்வாகத் துறை
10. பாராளுமன்றம்
11. மாநில நிர்வாகத்துறை  
12. மாநிலச் சட்டமன்றம்
13. நீதித்துறை
14. உள்ளாட்சி அமைப்பு
15. யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் சிறப்புப் பகுதிகள்
16.மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள்
17. அரசியலமைப்பு சார்ந்த அமைப்புகள்
18. அரசியலமைப்புச்சாரா அமைப்புகள்
19. ஆட்சி மொழி
20. தேர்தல் ஆணையம்
21. அரசியல் கட்சிகள்
22. மனித உரிமைகள்
23. தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்
24. அரசியலமைப்புத் திருத்தம் 
25. நெருக்கடி நிலை ஏற்பாடு 

 

271 total views, 5 views today

Leave a Reply